POMIARY PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BUDOWA SIECI INFORMATYCZNYCH


inż. Marcin Knyż
ul. Małego Rycerza 12B
03-253 Warszawa
tel.: 606 411 677
email: info@electricdeal.pl